پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی نام کشور کانادا چیست؟

1 پاسخ 1

کانادا به معنای 'دهکده زبان سرخپوستی ایروکوئی' می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معنی کانادا) (نام کشور نوشابه) (معني كشور كانادا) (معنی کانادا ) (معني كانادا) (کانادا) (نام پایتخت کانادا چیست) (کد موبایل کانادا) (پایتخت کانادا) () (معنی فاطمه) (پايتخت كشور كانادا)