پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی نام کشور فیلیپین چیست؟

1 پاسخ 1

فیلیپین به معنای 'از نام پادشاهی اسپانیایی به نام فیلیپ' می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معنی کشور فلیپین) (لقب فیلیپین) (پایتخت فیلیپین چیست)