پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله پیرانشهر تا تهران چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله پیرانشهر تا تهران، 774 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله تهران تا پیرانشهر) (مسافت تهران تا پیرانشهر) (مسیر تهران تا پیرانشهر) (میزان مسافت تهران تا پیرانشهر) (فاصله تهران تا پيرانشهر) (فاصله پیرانشهر تا تهران) (مسیر تهران به پیرانشهر) (فاصله تهران پیرانشهر) (تهران پیرانشهر) () (فاصله ی تهران تا پیرانشهر)