پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی نام کشور فلسطین چیست؟

1 پاسخ 1

فلسطین به معنای 'یکی از اسامی قدیم رود اردن' می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معنی فلسطین) (نام قدیم فلسطین چیست) (فلسطین چیست) (نام قدیم فلسطین) (نام قدیم فلسطین چیست؟) (نام قدیمی فلسطین) (معنی فاطمه)