پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بیله سوار تا قم چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بیله سوار تا قم،878 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده