پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بیرجند تا گرگان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بیرجند تا گرگان،1050 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله گرگان تا بیرجند) (فاصله بیرجند تا گرگان) () (فاصله قم تا بیرجند)