پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بیرجند تا گرگان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بیرجند تا گرگان،1050 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله گرگان تا بیرجند) (فاصله بیرجند تا گرگان) () (مسافت گرگان تا بیرجند) (فاصله قم تا بیرجند)