پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بیرجند تا کرمانشاه چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بیرجند تا کرمانشاه،1800 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمانشاه تا بیرجند) (فاصله بیرجند تا کرمانشاه) (فاصله بيرجند تا كرمانشاه) ()