پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بیرجند تا قزوین چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بیرجند تا قزوین،1463 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده