پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بیرجند تا زنجان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بیرجند تا زنجان،1623 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله بیرجند تا زنجان)