پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی نام کشور سوئیس چیست؟

1 پاسخ 1

سوئیس به معنای 'سرزمین مرداب' می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده