پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بیرجند تا خرمشهر چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بیرجند تا خرمشهر،1908 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده