پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بیرجند تا تایباد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بیرجند تا تایباد،705 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله بیرجند تا تایباد)