پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بندر عباس تا همدان  چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بندر عباس تا همدان ،1421 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله بندر عباس تا همدان) (فاصله همدان تا بندرعباس) () (فاصله بندرعباس تا همدان) (مسافت همدان تا بندرعباس) (مصافت همدان بندرعباس)