پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بندر عباس تا کاشان چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بندر عباس تا کاشان،1028 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مسافت كاشان تا بندرعباس چند كيلومتر است؟ ) (فاصله کاشان تا بندرعباس) (مسافت کاشان تا بندرعباس) ()