پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی نام کشور ترکیه چیست؟

1 پاسخ 1

ترکیه به معنای 'سرزمین قوی ها' می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت کشور ترکیه به زبان ترکی کدام شهر است؟) (پایتخت ترکیه چیست؟) (پیش شماره موبایل ترکیه) (نام قدیم ترکیه)