پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بندر بوشهر تا سنندج چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بندر بوشهر تا سنندج،1108 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله بوشهر تا سنندج) (فاصله سنندج تا بوشهر) () (فاصله سنندج تا بندر عباس)