پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بندر بوشهر تا خسروی چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بندر بوشهر تا خسروی،1171 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده