پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بندر انزلی تا کاشان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بندر انزلی تا کاشان،611 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()