پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بندر انزلی تا قزوین چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بندر انزلی تا قزوین،225 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله قزوین تا بندر انزلی) () (فاصله قزوین انزلی ) (فاصله انزلی تا قزوین) (فاصله قزوین تا انزلی) (مسافت قزوین تا انزلی)