پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی نام کشور بحرین چیست؟

1 پاسخ 1

بحرین به معنای 'دو دریا' می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معنی صلاحیت وکفایت درزمامداری) (پایتخت بحرین چیست) () (معنی فاطمه) (پایتخت بحرین)