پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بندر انزلي تا بندر بوشهر چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بندر انزلی تا بندر بوشهر،1593 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بوشهر تا رشت چند ساعت) () (فاصله بوشهر تا رشت)