پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی نام کشور اسپانیا چیست؟

1 پاسخ 1

اسپانیا به معنای 'سرزمین خرگوش کوهی' می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت اسپانیا چیست)