پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی نام کشور ایران چیست؟

1 پاسخ 1

ایران به معنای '‌قوم آریایی ها' می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معنی ایران چیست) (معنی نام ایران چیست؟) (معنای ایران چیست؟) (معني ايران چيست) (معنی ایران چیست؟) (کشور ایران چیست) (کشور ایران چیست) (معنی اسم کشورایران) (کد کشور ایران) ()