پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بندر امام خمینی تا خرمشهر چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بندر امام خمینی تا خرمشهر،111 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله خرمشهر تا بندر امام) (فاصله بندر امام تا خرمشهر) () (بندر امام تا خرمشهر)