پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بندر امام خمینی تا تایباد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بندر امام خمینی تا تایباد،2167 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده