پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بندر امام خمینی تا بندر عباس چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بندر امام خمینی تا بندر عباس،1138 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله بندرعباس تا بندر امام خمینی) () (فاصله بندر عباس تا بندر امام)