پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی نام کشور آفریقای جنوبی چیست؟

1 پاسخ 1

آفریقای جنوبی به معنای 'سرزمین بدون سرما' می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده