پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بجنورد تا کرمانشاه چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بجنورد تا کرمانشاه،1239 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمانشاه تا رامسر)