پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بجنورد تا کرمان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بجنورد تا کرمان،1142 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمان تا بجنورد) (فاصله بجنورد تا کرمان) (مسافت بجنورد تا کرمان) (فاصله كرمان تا بجنورد چند كيلومتر است؟)