پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی نام کشور آرژانتین چیست؟

1 پاسخ 1

آرژانتین به معنای 'سرزمین نقره' می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معنی نام کشور آرژانتین چیست؟) (معنی آرژانتین) (معنی کشور آرژانتین) () (معنی کشور ارژانتین) (نام کشور ارژانتین) (معنی کشور آرژانتین چیست) (معنی نام کشور ارژانتین)