پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بجنورد تا شهرکرد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بجنورد تا شهرکرد،1256 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده