پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در مدار روبرو، ولت سنج 15 ولت را نشان می‌دهد. اختلاف پتانسیل دو سر مولد چند ولت است؟

1 پاسخ 1

دو مقاومت 9 و 6 اهمی سری هستند و معادل آنها میشود 15 اهم و چون ولتاژ دو سر آنها 15 ولت است پس جریان مدار میشود 1 آمپر.
مقاوت کل مدار نیز 20 اهم است(5+6+9)
پس ولتاژ مولد 20 ولت است.         
(V=R*I=20*1=20)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده