پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بجنورد تا بیرجند چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بجنورد تا بیرجند،734 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله بیرجند تا بجنورد) (فاصله بجنورد تا بیرجند) () (مسافت بجنورد تا بیرجند) (مسافت بجنورد بیرجند)