پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بجنورد تا بندر عباس چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بجنورد تا بندر عباس،1627 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده