پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بجنورد تا بندر انزلی چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بجنورد تا بندر انزلی،854 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله بجنورد تا بندر انزلی ) ()