پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر رنگ آبی عدد 6، رنگ قرمز عدد 2 و رنگ نارنجی عدد 3 را نشان دهد، اندازه‌ی مقاومت زیر چند اهم است؟

1 پاسخ 1

62000 اهم یا 62Kohm


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده