پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بازرگان تا لطف آباد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بازرگان تا لطف آباد،1772 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده