پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


هرگاه سه مقاومت مشابه یک بار به طور موازی و بار دیگر به طور متوال به اختلاف پتانسیل برق شهر (220 ولت) وصل شوند، توان الکتریکی در حالت موازی چند برابر حالت متوالی است؟

1 پاسخ 1

در حالت موازی مقاومت معادل میشود R/3 پس توان میشود P=3V^2/R
و در حالت سری که مقاومت معادل میشود 3R توان میشود  P=V^2/3R
پس توان در حالت موازی 9 برابر حالت سری است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده