پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بازرگان تا سنندج چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بازرگان تا سنندج،732 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()