پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در یک میدان الکتریکی، بار الکتریکی +5Cµ از نقطه‌ی A تا B جا به جا می‌شود. اگر انرژی پتانسیل الکتریکی آن در نقاط A و B به ترتیب و باشد، اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه‌ی A و B چند ولت است؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده