پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در یك میدان الكتریكی، بار الكتریكی +5Cµ از نقطه‌ی A تا B جا به جا می‌شود. اگر انرژی پتانسیل الكتریكی آن در نقاط A و B به ترتیب و باشد، اختلاف پتانسیل الكتریكی بین دو نقطه‌ی A و B چند ولت است؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده