پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بازرگان تا جلفا چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بازرگان تا جلفا،280 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله جلفا تا بازرگان) (مسافت جلفا تا بازرگان) (فاصله جلفا تا ماکو) () (فاصله بازرگان تا جلفا) (جلفا بازرگان)