پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آن چیست که اگر آن را بشکنید، جایزه می گیرید؟

1 پاسخ 1

رکورد
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده