پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟

1 پاسخ 1

سکوت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟) (تا اسمش را میاوری میشکند) (آن چیست که تا اسمش را بیاوری میشکند؟) () (آن چیست که تا اسمش را بیاوری می شکند؟) (آن چیست که تا اسمش را می آورند میشکند) ( تا اسمش را به زبان می اوری می شکند) (تا اسمش میاید میشکند) (تا اسمش را می آورند می شکند) (معما تا اسمش را به زبان میاوری میشکند) (تا اسمش را به زبان میاوری میشکند)