پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟

1 پاسخ 1

سکوت
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟) (تا اسمش را میاوری میشکند) (آن چیست که تا اسمش را بیاوری میشکند؟) () (آن چیست که تا اسمش را بیاوری می شکند؟) (تا اسمش میاید میشکند) (آن چیست که تا اسمش را می آورند میشکند) (تا اسمش را می آورند می شکند) (معما تا اسمش را به زبان میاوری میشکند)