پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله باجگیران تا کرمانشاه چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله باجگیران تا کرمانشاه،1428 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده