پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه حیوان درنده ای است که از هر طرف نگاهش کنید آدم را می درد؟

1 پاسخ 1

گرگ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (چه حیوان درنده ایست که از هر طرف نگاهش کنید آدم را می درد؟) (حیوان درنده ای که از هر طرف نگاهش کنی آدم را می درد) (جانور درنده)