پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله باجگیران تا سمنان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله باجگیران تا سمنان،840 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده