پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله باجگیران تا زنجان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله باجگیران تا زنجان،1221 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده