پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بدیدم در دهان دوست چیزی         بگفتم چیست؟ گفتا اینچنین او
دو حرف اول آن اول کاه                  دو حرف آخرش پایان آهو

1 پاسخ 1

کاهو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بدیدم در دهان دوست چیزی) ()