پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


راه میره بیابون، بار میکشه فراوون، خار میخوره جای نون

1 پاسخ 1

شتر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()