پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله بابل تا شاهرود چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله بابل تا شاهرود،380 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله بابل تا شاهرود) (فاصله شاهرود تا بابل) (فاصله بابلسر تا شاهرود) (مسافت شاهرود تا بابل) () (فاصله شاهرود تا بابلسر) (فاصله شاهرود تا گرگان)